U nás se nestuduje jen na faráře

Autor : Jana Rydlová
Foto: Thinkstock, Archiv UK
čtvrtek, 14. květen 2020 17:39

Ty chceš být farář? Na tuhle otázku si musí zvyknout každý student teologické fakulty. Mýtus, že na teologických fakultách potkáte jen jeptišky a budoucí faráře, je bohužel stále živý. Proto také na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy odstartoval cyklus přednášek pro nadané středoškoláky.

Party Erasmus+ se protáhla až do půlnoci

Autor : Jana Rydlová
Foto: René Volfík
úterý, 12. květen 2020 11:25

Univerzita Karlova hostila první letošní akci pro zahraniční studenty programu Erasmus+. Cílem bylo usnadnit studentům začátek studia na UK, orientaci ve městě, seznámit se s novým prostředím i se spolužáky. Na party dorazily na dvě stovky studujících ze všech koutů Evropy.

Studenti

Autor:
úterý, 28. duben 2020 18:25

Vědci z 1. lékařské fakulty možná našli kosti lipanských bojovníků

Autor : Marcela Uhlíková, 1. LF UK
Foto: Jan Rendek, Ludmila Tvrdíková, Vladimír Pomortzeff
pátek, 20. březen 2020 09:19

Tým odborníků vedený Václavem Smrčkou nalezl kosterní pozůstatky, které s velkou pravděpodobností pocházejí z bitvy u Lipan. Místo nálezu, radiokarbonové datování i poškození kostí naznačuje, že se v kostnici v Žehuni dochovaly kosti husitských válečníků.

Ještě jako studentka zpovídala pro bakalářskou práci prvního porevolučního rektora UK Radima Palouše. Jana Wohlmuth Markupová vede pracoviště Orální historie – soudobé dějiny na FHS UK.

Využijme ženského potenciálu naplno!

Foto: Vladimír Šigut, René Volfík
pátek, 6. březen 2020 08:09

Za posledních pár dekád počet studentek na UK neustále roste a v současnosti ve všech studijních programech dívky nad chlapci jasně převažují. Ve vedoucích funkcích se však stejně jako na jiných univerzitách objevují ženy spíše sporadicky.

Muž z recepce: Josef Florián

Foto: René Volfík
pátek, 28. únor 2020 21:38

15. dubna letošního roku to bude na den přesně sedm let, kdy Josef Florián poprvé zasedl do recepce rektorátu Univerzity Karlovy. Původně přitom mělo jít jen o několikaměsíční výpomoc.

Ví se o něm, že netoleruje chyby a hymnu zásadně hraje podle not. Snem „neviditelného" varhaníka jsou nové varhany v Karolinu...

Vzpomínka na profesora Daniela Callahana

Autor : Eva Křížová
Foto: Eva Křížová
středa, 13. listopad 2019 11:21

Byl průkopníkem bioetiky a autorem či spoluautorem více než čtyřiceti knih. Profesor Daniel Callahan, jenž za svou činnost obdržel v roce 2008 i čestný doktorát Univerzity Karlovy...

Rektor poděkoval nejlepším sportovcům „Karlovky“

Foto: Luboš Wišniewski
čtvrtek, 7. listopad 2019 12:14

Na tři desítky nejúspěšnějších sportovkyň a sportovců se 6. listopadu sešly v Karolinu na neformální schůzce s rektorem Tomášem Zimou, rektorem Univerzity Karlovy. Ten zúčastněným vyjádřil poděkování za skvělou reprezentaci dobrého jména univerzity a v mnoha případech i českého státu.

Každých čtrnáct dní zanikne jeden jazyk

Autor : Tereza Šindelářová
Foto: FF UK
úterý, 24. září 2019 17:24

„Jazyková diverzita se rapidně zmenšuje a zaniká stejně jako rozmanitost živočišných a rostlinných druhů. Je to téma, které není tak mediálně pokryté, ale je srovnatelně závaž-né,“...

Adam Jaroš: Blázen, vědec, hudebník, politik

Foto: Vladimír Šigut
pondělí, 8. červenec 2019 17:27

Blázen, vědec, hudebník, politik… Právě těmito slovy a v tomto pořadí charakterizoval sám sebe Adam Jaroš, mladý muž, původně anorganický chemik, který zběhl...

Psát s dětmi úvahy pomáhá problémy ve třídě rozklíčovat a vyřešit

Foto: Luboš Wišniewski
pondělí, 8. červenec 2019 17:26

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Soňa Semotánová nyní učí na dvou diametrálně odlišných středních školách. V jedné z nich jsme se sešly a povídaly si o tom...

Pro člověka, který jako já držel uhel v ruce naposledy před dvaceti lety na základní škole, je to neuvěřitelně povznášející a uklidňující pocit. Sledovat nahý model, táhnout ruku po papíře na malířském stojanu a soustředit se jen a pouze na linky a stíny.

Inovace se neomezují jen na technologie

Autor : Kamila Kohoutová
Foto: Vladimír Šigut
pondělí, 3. červen 2019 23:58

Přenos poznatků a technologií k veřejnosti a komerčním subjektům je pro dnešní univerzity klíčovou součástí jejich existence. Kontakt s veřejností zvyšuje povědomí o dění na univerzitách a generuje zisk. Zatímco takzvané tvrdé vědy nacházejí své praktické uplatnění snadno, v oblasti věd společenských a humanitních přenos nových znalostí zatím zaostává.

Strana 1 z 34