Články dle značky: inkluze

„Prostřednictvím umění můžeme dětem snáze přiblížit společenské problémy, pro které bychom složitě hledali fakta a argumenty,“ říká Eva Koťátková, autorka projektu Rozhovory s monstrem, který prezentovala na konferenci, již pořádala Katedra výtvarné výchovy PedF UK. 

For the complete archive of all Forum issues click here:
https://iforum.cuni.cz/IFORUMENG-667.html