Nabízíme akademikům metody, jak vyučovat efektivně

čtvrtek, 9. listopad 2023 07:01

„Naším cílem je, aby o své výuce a o tom, jak se studenti a studentky v jejím průběhu učí, dokázali akademičtí pracovníci lépe přemýšlet, reflektovat, a tím pádem i přednášky a semináře lépe plánovat a vést,“ říkají lektorky vzdělávacího programu rozvíjejícího pedagogické dovednosti akademiků, Karolina DuschinskáRadka High z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

dovnitř 1

Na rozdíl od vyučujících na středních a základních školách nemusí ti vysokoškolští absolvovat didaktickou průpravu. Nevztahuje se na ně totiž zákon o pedagogických pracovnících. Přitom začít vyučovat bez odborné přípravy není vůbec snadné. A právě proto probíhá na Univerzitě Karlově již od roku 2017 kurz pedagogických dovedností. Nečekejte ale od něj pouze „kuchařku“ s osvědčenými tipy a triky, které vám zaručí, že po jeho absolvování budete vyučovat lépe.

Jak říkají jeho lektorky, didaktička a pedagožka Karolina Duschinská a psycholožka Radka High z PedF UK UK (kurz realizují ještě spolu s Michalem Urbanem – absolventem Pedagogické UK a Právnické fakulty, jenž se profesně věnuje didaktice práva – pozn. red.), vést přednášky a semináře tak, aby byly pro studující zajímavé, přínosné a učili se při nich efektivně, je dlouhodobý proces ovlivněný také léty vyučovací praxe. Tento kurz do něj může přispět z hlediska času drobným, ale informačně zásadním dílkem. Dává věci do souvislostí, poskytuje data z výzkumů a praktické zkušenosti, snaží se posouvat takzvané intuitivní učení k záměrnému, kdy si pedagog uvědomuje nejen, že mu „něco funguje“, ale také proč.

Vykládáme karty na stůl

Účastníci kurzu vstřebávají nové informace, jež mohou průběžně přenášet do vlastní výuky, přes prožitky a osobní zkušenosti. Když se například probírá téma převrácené výuky (metoda takzvaného „flipped classroom“, kdy si studentky a studenti projdou učivo doma a ve škole se pak místo dlouhého výkladu pedagoga probírají doplňující otázky a souvislosti – pozn. red.), dostanou na předešlé hodině akademici domů k prostudování text, s nímž pak při následujícím setkání společně pracují a rozebírají ho. Lektorky se také nebojí samy vykládat své pedagogické karty na stůl a upozornit třeba na vlastní nešikovně položenou otázku. „Vhodnější než: ´Máte nějaké dotazy?´, je ptát se: ´Jaké máte dotazy?´ Připouštím tím, že otázky budou, vycházím posluchačům vstříc,“ zmiňuje Karolina Duschinská na první pohled maličkost spočívající v jemné práci s jazykem, která ale může hodně pomoci aktivizovat studentky a studenty a rozproudit debatu.

dovnitř 3Karolina Duschinská a Radka High připravují již třetím rokem tyto kurzy na míru pro Lékařskou fakultu v Hradci Králové UK. 

Kurz se otevírá každý semestr, funguje pod platformou Paedagogium, jež se věnuje vzdělávání akademiků, a je možné se do něj zaregistrovat přes zaměstnanecký portál Centra celoživotního vzdělávání UK. Vzhledem k velkému zájmu v uplynulém letním semestru poběží od října dva paralelní kurzy, každý rozdělený do pěti několikahodinových tematických bloků. Plus v září proběhne již podruhé také dvoudenní intenzivní kurz v angličtině pro zahraniční vyučující.

13. listopadu proběhne v Karolinu mezinárodní konference platformy Paedagogium, která bude zaměřena na rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků. Účastníkům z řad českých i zahraničních akademiků umožní sdílet zkušenosti, diskutovat a navázat kontakty mezi sebou i s odborníky, kteří působí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Akci pořádá Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy ve spolupráci s dalšími odbory rektorátu. Na konferenci vystoupí mimo jiné lektoři, aktivní členové platformy Paedagogium. 

Změna co čtvrt hodinu

Jednoduché návody podle lektorek nefungují. „Vždy je třeba dívat se na konkrétní situaci očima konkrétního pedagoga a dle konkrétních cílů. I tradiční přednáška může být efektivní, pokud se realizuje s respektem k zákonitostem učení – například se znalostí faktu, který je doložen i výzkumy, že člověk dokáže udržet plnou pozornost v jedné aktivitě patnáct až dvacet minut. Poté musí následovat aktivizace, aby měl prostor nad výkladem přemýšlet,“ říká Radka High.

dovnitř 2

„Účastníci kurzu jsou poměrně heterogenní skupina, ať už z hlediska oboru, ale i pedagogických zkušeností. Náplň kurzu tedy připravujeme tak, aby byl užitečný pro všechny. Probíráme například kritéria kvalitní výuky, otázky bezpečného prostředí, respektování zásad učení, způsoby motivace a aktivace studujících,“ vyjmenovává stěžejní témata Karolina Duschinská. Zabývají se ale i náměty, které přináší sami účastníci.

„Nestavíme se do role direktivních autorit dávajících nezpochybnitelná doporučení. Naopak jsme zvědavé, jak oni sami vyučují, co jim ne/funguje, jsou pro nás inspirací,“ doplňuje svou kolegyni Radka High. Do kurzu přichází s pokorou a respektem k účastníkům, a pokud to situace, respektive obor vyžaduje, připravují ho lidem na míru. Například se chodily dívat na výuku mediků Lékařské fakulty v Hradci Králové UK, aby pochopily její specifika. „Jako v každé odborné práci i ve vysokoškolské didaktice je třeba se neustále vzdělávat, sledovat nové poznatky a reflektovat svou činnost,“ odpovídají obě svorně na otázku, co se od účastníků kurzů naučily ony.

Autor:
Foto: Michal Novotný, archiv LFHK UK

Sdílejte článek: