Dny firem na Matfyzu: Vaši studenti jsou zárukou kvality

úterý, 30. duben 2024

„Matfyzáci mají před absolventy jiných technických vysokých škol navrch v hloubce znalostí. Dokážou samostatně řešit problémy, což je přesně gros naší práce,“ říká Jan Kubát z firmy Crytur, jedné z více než padesáti společností, které se 24. a 25. dubna prezentovaly na již tradičních Dnech firem na Matfyzu v areálu Troja. 

dovnitř 1jpg

„Už včera bylo u stánků neustále živo, zástupci firem si stěžovali, že jsou úplně vymluvení a nestíhali si ani odskočit. Takže účel veletrhu evidentně splněn,“ směje se Lenka Zubáková z organizačního týmu MFF UK, který Dny firem na Matfyzu připravuje. „V předchozích ročnících to bývalo tak, že největší nápor studujících jsme evidovali během pauz mezi přednáškami. Letos byl zájem o firmy permanentní. Nepoznala byste, že v okolních prostorách probíhá klasická výuka,“ říká Barbora Joudalová, jež řídí vše okolo Dnů firem na Matfyzu již třetím rokem. Do té doby připravovala veletrh pro fakultu externí firma na klíč.

„Vzhledem k tomu, jak se nám daří neustále rozšiřovat síť firem v našem Partnerském programu a prohlubovat spolupráci s nimi, přišlo nám logické realizovat tuto akci ve vlastní režii. Je s tím trochu více práce, ale na druhou stranu je to určitě osobnější a možná i finančně zajímavější,“ hodnotí předchozí ročníky děkan MFF UK Mirko Rokyta. „Ukazuje to, že Matfyz jako jedna z mála fakult Univerzity Karlovy dokáže propojit praxi, vysokoškolský výzkum a výuku,“ doplňuje děkana Rokytu člen jeho rozšířeného kolegia, který má na starosti koordinaci Partnerského programu, a současně prorektor pro vnější vztahy UK Martin Vlach.

Aktivní a zapálení

Prostory Impaktu a atria v hlavní budově, do nichž se vejde zhruba padesát vystavovatelů, se pokaždé podaří hladce zaplnit, aniž by fakulta musela firmy s nabídkou účasti na veletrhu aktivně oslovovat, dokonce evidují lehký převis zájemců. Letos se navíc přihlásil rekordní počet nováčků. A jsou tu i další „poprvé“: Venkovní expozice, v níž zaparkovalo auto se senzory od firmy Valeo, a také kariérní poradenství, během něhož si mohli zájemci sestavit životopis a probrat strategie, jež jim usnadní pracovní pohovory.

dovnitř 2dovnitř 3„Studentům nabízíme trainging programy na jeden rok i  práci na poloviční úvazek,“ říkají Jiří Plachý a Damaris Agressová z Valeo.

„Jezdíme na Dny firem už asi osmým rokem, letos tedy i s vlastním autem, což je taková praktická vizualizace toho, co děláme. Cílíme zde především na informatiky, protože vyrábíme senzory do aut nebo řídící jednotky, které by bez softwarů nefungovaly. Ale i matematici nebo fyzikové, kteří umí programovat, jsou pro nás rozhodně zajímaví,“ vysvětluje Jiří Plachý ze společnosti Valeo s tím, že jakýkoli odborný přesah do jiné technické oblasti je vítaným bonusem.

Naopak naprostým základem, bez kterého nemá žádný uchazeč o práci v jejich firmě šanci uspět, je evidentní zápal o danou problematiku doložený konkrétními výsledky. „Z osobní zkušenosti vím, jak moc je Matfyz skvělý v poskytování širokého teoretického základu a v posledních letech navíc také intenzivním propojením s praxí. Studující mají možnost pracovat na projektech s praktickým přesahem už od prvních ročníků, věnovat se tomu, co je baví. A právě o takové stojíme nejvíc,“ říká Jiří Plachý.

Co do životopisu?

Jeho slova potvrzuje i kariérní poradkyně Helena Horálková, podle níž se firmy zajímají i o dlouhodobé volnočasové aktivity studentů, které právě Matfyzáci ve svých životopisech často ani nezmiňují, protože jim nepřijdou podstatné. „Jsou to obecně exaktní typy, soustředí se na konkrétní otázky, jdou k jádru věci. Dokáží přesně zformulovat svoje technické dovednosti, vypsat nástroje, jež ovládají a jejichž znalost se může firmám hodit. Proto jim přijde zvláštní uvádět, že hrají na klavír nebo fotbal,“ usmívá se poradkyně Helena Horálková, jejíž služby využilo první den šestadvacet studentů. „Říkám jim, že i mimo školní aktivity na první pohled nesouvisející s jejich oborem, jsou pro potenciálního zaměstnavatele nebo zkušeného personalistu důležité, protože vypovídají o jejich vytrvalosti, kreativitě nebo týmovosti,“ vysvětluje kariérní poradkyně.

dovnitř 4„Matfyzáci mají široký teoretický základ a tím pádem na čem stavět. Zato komunikace bývá občas výzva,“ říká personalistka Tereza Kozáková. 

Právě schopnost kooperovat se u technicky nadaných lidí hodně oceňuje, zejména proto, že jim často chybí. „Komunikace pro ně bývá výzva,“ uznává personalistka ze Škoda AUTO Tereza Kozáková. Nicméně rezervy v této oblasti prý mívají vesměs všichni pracovníci a lze to poměrně snadno doladit různými školeními, pokud tedy mají zájem. „Aby člověk uspěl, musí chtít a jít si za tím. Být připravený nasávat informace, kde může, a zpracovávat je tím nejlepším způsobem, jakého je schopen,“ říká Jan Kubát z firmy Crytur. I on považuje schopnost rychle, efektivně a samostatně řešit problémy za velkou výhodu absolventů Matfyzu, protože to je přesně to, co jeho firma pro své klienty dělá.

„Jenže v praxi nejste schopna všechno vyřešit zcela sama. Potřebujete umět jednat s lidmi, naslouchat tomu, kdo potřebuje problém vyřešit, pochopit přesně proč a zároveň koordinovat technické záležitosti s dalšími kolegy. Toto je podle mě nutná podmínka úspěchu našich lidí. Fakt, že k tomu ještě navíc mají hluboké znalosti ze studia, z nich dělají dobré partnery pro další skupiny lidí, kteří je respektují. Jedině takoví zaměstnanci jsou pro firmu přínosem. K čemu je vám génius, s nímž ostatní nechtějí pracovat?“ argumentuje Jan Kubát, jehož společnost je strategickým partnerem MFF UK již od roku 2016 a jako jedna z mála na veletrhu vysloveně cílí na mladé fyziky a fyzičky.

Partnerské firmy

Být členem Partnerského programu skýtá firmám, ale i fakultě, potažmo studentům řadu výhod. Společnosti se mohou podílet například na vypisování témat diplomových i disertačních prací, nabízet exkurze na svá pracoviště, realizovat přednášky, ale také přes fakultu šířit informace o aktuálně otevíraných pracovních pozicích či stážích. „O to je mezi firmami samozřejmě velký zájem, ale vždycky jim říkáme, že tento benefit je poskytován pouze našim partnerům,“ popisuje Barbora Joudalová.

„Čím dřív se studenti zapojí do praxe, tím snáze pak vstoupí do plného pracovního procesu,“ míní proděkan pro propagaci MFF UK Michal Žák. A má to podle něj i psychologický efekt. Studující vidí, že firma skutečně řeší problémy, které se ve škole učí, což je pro ně velké povzbuzení a potvrzení toho, že si vybrali správný obor.

dovnitř 6Prorektor UK Martin Vlach, děkan MFF UK Mirko Rokyta a proděkan pro PRopagaci Michal Žák.  

„Riziko je tu vždy, i kdybychom Dny firem na Matfyzu neorganizovali,“ odpovídá děkan Mirko Rokyta na otázku, zda se nebojí, že jim firmy přetáhnou nadané lidi ještě před úspěšným absolvováním, ať už bakalářského nebo magisterského studijního programu. Udržet si talenty na fakultě co nejdéle jim pomáhá například projekt Industriální student, kdy doktorandi výzkumně rozvíjí problematiku, jež přímo souvisí s činností firmy, v níž pracují mnohdy už od bakaláře.

„Taková je realita,“ shrnuje Barbora Joudalová. Právě Dny firem podle ní umožňují oběma stranám – jak studentům, tak firmám – ujasnit si svá očekávání a požadavky. „Poprvé jsem se byl na Dnech firem podívat s naivní představou, že od někoho z pracovníků vyzvím, jaké je finanční ohodnocení Matfyzáka,“ směje se student informatiky David Nápravník. Přesnou částku, o jakou si při ucházení se o místo říct, se samozřejmě nedozvěděl. Ale poprvé se setkal se zástupci firmy Mews, u níž pracuje na částečný úvazek už čtvrtým rokem. „Škola je jeden a půl úvazku sama o sobě,“ vysvětluje, proč se ani na magistru nechystá na fulltime, přestože ví, jak je půl úvazek pro jeho šéfy i kolegy organizačně náročný.

Stáž neboli intership

Firmy si zvykly vypisovat pro studenty takzvané intershipy. Podobají se stážím, jen s tím rozdílem, že intership je dlouhodobější, placený a lze ho třeba na nějakou dobu přerušit a za pár měsíců či semestrů v něm zase navázat. Nezřídka pak končí trvalým pracovním poměrem. Třeba ve společnosti Škoda AUTO mají stážistů z nejrůznějších vysokých škol na intershipech okolo osmi set a po dostudování z nich zhruba osmdesát procent přechází v boleslavské automobilce na full time.

„Juniorské pozice už ani nevypisujeme. Nahradil je právě intership. Jinak se k nám ani dostat nedá,“ popisuje Jan Kleprlík z firmy JetBrains, která na loňských Dnech firem získala od studentů jedno z nejlepších hodnocení. „Rozdávali jsme u stánku sušenky,“ směje se. „Teď vážně: Bude to tím, že nás studenti znají. Jednak jsme v partnerském programu, a hlavně vyvíjíme programovací nástroje, které se používají ve výuce,“ dodává Jan Kleprlík, jehož pracovní tým tvoří z poloviny právě absolventi Matfyzu, přičemž druhá polovina kolegů či kolegyň pochází ze zahraničí.

dovnitř 5Vytváříme programovací nástroje, které se používají ve výuce. Tudíž si s námi mají stduenti o čem povídat,“ říká Jan Kleprlík.   

Zapamatujte si nás

Dát o sobě vědět je důvodem, proč se na Dny firem přihlásilo například Vojenské zpravodajství Sigint Ministerstva obrany ČR. A to i navzdory tomu, že z důvodu práce s utajovanými informacemi nemůže vypisovat stáže, intershipy ani brigády. Každý pracovník musí projít bezpečnostní prověrkou a psychologickým vyšetřením.

„Dosud jsme nabírali hlavně absolventy vojenských škol, což už je pro nás nedostačující. Kvůli rostoucímu množství zpravodajských informací potřebujeme stále více IT odborníků. Nehledáme ale jen lidi technického zaměření. Potřebujeme také jazykové specialisty, jež dokáží získané zprávy přeložit a analyzovat, nebo lidi se znalostmi geografie, kteří se dovedou orientovat v konkrétních zahraničních oblastech,“ popisuje Jan Nehyba z personálního oddělení Vojenského zpravodajství, jednoho z dvanácti „nováčků“ na letošních Dnů firem, a potvrzuje tak trend, jenž Barbora Joudalová sleduje už řadu let. „Konkurence je velká a firmy potřebují navazovat kontakty se studujícími hned od začátku jejich studia, protože vidí, že v magistru už je pozdě. Studenti jsou rozebraní,“ shrnuje vedoucí oddělení firemní spolupráce MFF UK.

Autor:
Foto: Michal Novotný, Tomáš Princ

Sdílejte článek: