Studentská vědecká konference 3. LF proběhla hybridně

středa, 9. červen 2021 12:29

Na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se uskutečnila tradiční Studentská vědecká konference. Vzhledem k opatřením spojeným s pandemií onemocnění covid-19 byla v hybridním formátu. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo v pondělí 31. května.

Vítězové 1
Vítězové letošního ročníku Studentské vědecké konference na 3. LF UK. 

Koronavirová pandemie ovlivnila již druhý ročník tradiční Studentské vědecké konference (SVK) na 3. LF UK. „Oproti loňskému roku se však situace naštěstí přeci jen zlepšila a mohli jsme uspořádat konferenci alespoň hybridně,“‎ říká profesorka Romana Šlamberová, koordinátorka SVK a proděkanka pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost na 3. LF UK. Studentské prezentace a čestné přednášky vyzvaných hostů proběhly prezenčně za omezeného počtu diváků v úterý 25. května a pro široké publikum byly přenášeny online.

Posterové prezentace byly předtočeny a hodnotícím komisím i divákům byly přístupné po celý týden prostřednictvím konferenční aplikace, která byla vytvořena studentskými organizátory již v loňském roce a slouží zároveň jako program a sborník abstraktů. „Myslím, že se letošní ročník velmi vydařil, což odráží i sledovanost konference, kdy v den jejího konání se na stream připojilo přes 400 unikátních uživatelů. Přednášky i postery také vzbudily bohatou diskusi prostřednictvím chatu,“‎ chválí profesorka Šlamberová.

DSC 0061 1DSC 0116 1

„Každoročně mne velmi potěší nadšení všech studentů, kteří se na úspěchu konference aktivně podílí. Jsou to jednak studentští koordinátoři konference, kteří každoročně přijdou s nějakým vylepšením a věnují organizaci konference značnou část svého volného času, ale rovněž soutěžící studenti, jejichž výsledky i forma prezentace se rok od roku zdokonalují,“‎ dodává a specificky chválí technické zvládnutí konferenci, kdy všechny přednášky byly plnohodnotně živě streamované a současně zálohované pro opakovaná shlédnutí, což vše zabezpečovali studentští organizátoři.

I když organizátoři doufají, že již v příštím roce bude možná tradiční „živá“‎ konference, online sdílení prezentací, které umožní shlédnutí prezentací i těm, kteří nemohli být z nejrůznějších důvodů přítomni, chtějí zachovat. Rovněž plánují pokračovat v digitální podobě posterů.

DSC 0063 1SVK21 45 1
Každá ze soutěžních sekcí SVK má tříčlennou komisi složenou ze zkušených vědců a  vědkyň.

Jako každoročně, i letos provázelo konferenci několik doprovodných zvaných přednášek. „Osobně jsem velmi ráda, že se nám podařilo získat jako čestnou přednášející prorektorku Univerzity Karlovy profesorku Milenu Králíčkovou s přednáškou na téma Studium gamet a časného vývoje embrya – co víme o příčinách neplodnosti,“‎ oceňuje Šlamberová. Dalším přednášejícím byl čerstvě jmenovaný profesor Jiří Skála-Rosenbaum, který účastníky seznámil s novými poznatky ohledně úrazů horní krční páteře. A ani letos nechyběla přednáška z oblasti technologického transferu o tom, jak přetvořit nápad z laboratoře ve funkční projekt, který nesmírně usnadnil boj s pandemií. Zkušenosti ze založení spin-offu GeneSpector sdíleli formou předtočeného záznamu Otomar Sláma a Michal Pohludka. 

DSC 0035 1
Jednou ze zvaných přednášejících byla profesorka Milena Králíčková. 

I samotné studenské projekty reflektovaly koronavirovou pandemii. „Celkem pět prezentací se týkalo onemocnění covid-19 a jeho dlouhodobých následků. Byla pro mě milým překvapením rychlost, s jakou naši studenti pod vedením svých školitelů dokázali zpracovat velmi zajímavá data ukazující například pozitivní korelaci mezi mortalitou na covid-19 a sníženou funkcí ledvin, rovněž pak možný vztah mezi covid-19 a cukrovkou. Kromě toho se tři z prezentací zabývaly psychologickými aspekty spojenými s nemocí covid-19, tedy suicidiem (dokonce ve vztahu k poranění pánve), spánkem a zvýšeným rizikem vzniku psychóz.“‎

Dalším pozitivním překvapením byla kvalita angličtiny doktorandů a doktorandek, včetně schopnosti vysoce kvalifikované diskuse v anglickém jazyce. Již druhým rokem je totiž v postgraduální sekci prezentace v angličtině povinná. K tomu se organizátoři rozhodli hned ze dvou důvodů. Jednak to slouží jako příprava na prezentace na mezinárodních konferencích a druhým důvodem bylo zprostředkování co největšího počtu vědeckých studentských poznatků i zahraničním studentům a studentkám.

„Závěrem bych ještě jednou ráda ocenila skvělou práci celého organizačního týmu a poděkovala jmenovitě MUDr. Josefu Fontanovi a všem studentům v čele s Martinou Horákovou, kteří se nezalekli náročné situace, a i přes ztížené podmínky uskutečnili Studentskou vědeckou konferenci hodnou akademické obce Univerzity Karlovy,“‎ dodává profesorka Romana Šlamberová.

 Organizátoři 1
Profesorka Romana Šlamberová (na fotce vpravo s květinou) a organizátoři letošního ročníku SVK na 3. LF UK. 

Výsledky SVK 3.LF UK 2021

V letošním roce měla SVK sedm soutěžních sekcí. Každá sekce měla svou unikátní tříčlennou komisi složenou ze zkušených vědeckých odborníků a odbornic. Počty oceněných studentů a studentek se liší podle množství soutěžících v dané sekci (přednášející studenti a studentky jsou zvýrazněni tučně). Kromě toho byla udělena, jako již tradičně, Cena děkanaCena diváka

SVK21 16sSVK21  5 1
Slavnostní vyhlášení vítězů SVK proběhlo letos netradičně venku. Ceny předával děkan 3. LF UK  profesor Petr Widimský. 

Klinická sekce – přednášky

1. Eli Zolotov, Anat Sigal, MUDr. Karolina Jeřábková, MUDr. Martin Havrda, MUDr. Miroslav Urbánek
Školitel: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.
Impact of renal involvement on the prognosis of COVID-19 patients

2. Veronika Viktoria Matraszek, Kateřina Blažková
Školitelka: prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph. D.
Význam protilátek proti kardiolipinu (ACLA) v těhotenství

3. Alexandra Gvozdeva, Kateřina Koudelková, MUDr. Viktor Šebo
Školitel: MUDr. Jan Gojda, Ph. D.
Persistent hypermetabolism in severe Covid-19 pneumonia survivors

Klinická sekce  postery

1. Klára Boušková
Školitelka: MUDr. Alice Krebsová, Ph. D
Genetická stratifikace u pacientů po úspěšné KPR

2. Petr Hudáč, Karolina Pokorná
Školitel: MUDr. David Marx, Ph. D.
Riziko deprese a suicidálního chování u studentů lékařských fakult Univerzity Karlovy - dotazníková studie

3. Richard Český
Školitel: prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.
Infekční komplikace po osteosyntéze pánve

Teoretická sekce  přednášky

1. Kryštof Dobeš
Školitelé: doc. MUDr. František Duška, Ph. D., MUDr. Adéla Krajčová, Ph. D.
Vliv vybraných antiarytmik na viabilitu a mitochondriální funkci v modelu myších kardiomyocytů a fibroblastů

2. Stanislav Kovalenko
Školitel: MUDr. Martin Rossmeisl, Ph. D.
Vliv podávání omega-3 mastných kyselin v dietě na expresi CXCL14 v tukové tkáni při obezitě

Teoretická sekce  postery

1. Vojtěch Charvát
Školitelé: doc. RNDr. Petr Heneberg, Ph. D., Ing. Daniela Šimčíková, Ph. D.
Membránový přenašeč SLC7A11 je významným regulátorem proliferace buněk ovariálního karcinomu

2. Tomáš Pelikán
Školitelé: doc. RNDr. Petr Heneberg, Ph. D., Ing. Daniela Šimčíková, Ph. D.
Exprese glutaminázy 1 ovlivňuje mTOR signalizace v ovariální nádorové linii TOV-21G

Postgraduální sekce  přednášky

1: Mgr. Čestmír Vejmola, Mgr. Kateřina Syrová, Ing. Vlastimil Koudelka, PhD., Mgr. Klára Šíchová, PhD., Ing. Michael Tesař, PhD., Bc. Alica Dodoková
Školitelé: RNDr. Eduard Kelemen, Ph. D., MUDr. Tomáš Páleníček, Ph. D.
Psilocin induces perceptual alterations in rats: visual discrimination study

2. MUDr. Albert Štěrba, MUDr. Filip Šámal, Ph. D., MUDr. Petr Linzer, Ph. D., prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc., MUDr. Patrik Jurek, MUDr. Petr Waldauf, doc. MUDr. Michal Filip, Ph. D.
Školitel: MUDr. Filip Šámal, Ph. D.
Dlouhodobý efekt mediolaterální meziobratlové fúze při léčbě degenerativní páteřní nestability

Postgraduální sekce  postery

1. Anna Khryakova, MUDr. Ing. Alina Čertilina, PharmDr. Chrysostomos Charalambous
Školitelka: PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc.
Influence of ghrelin and GHS-R1A antagonist on the cannabinoid/WIN55,212-2 intravenous self-administration in rats

2.MUDr. Petr Šuhaj
Školitel: MUDr. Tomáš Olejár, Ph. D.
Interactions via PAR2 between neuroendocrine neoplasms and the exocrine and endocrine compartments of pancreas

Bakalářská sekce

1. Klára Zubková
Školitel: MDDr. Mgr. Aleš Leger
Srovnání efektivity kartáčků s kónickými a rovně střiženými vlákny

2. Jakub Bezpalec
Školitelky: MUDr. Jana Kaprová, Ph. D., MUDr. Markéta Janatová
Zhodnocení efektivity klinického vyšetření plochonoží v ordinaci dětského praktického lékaře

Cena děkana byla v letošním roce udělena dvoum příspěvkům

Konstantin Sebastian Weiß, May Cohn
Školitelé: MUDr. Otakar Raška, Ph. D., MUDr. Zuzana Vimmerová - Lattová, Ph. D.
Electronics and Sleep Routine: How Changing Your Habits Before Going to Bed Influences Your Sleep

MUDr. Michal Mihalovič, MUDr. Petr Mikulenka, MUDr. Hana Línková, Ph. D., Oana Raluca Ioniţă, MD, prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, MUDr. Tomáš Peisker, Ph. D.
Školitel: prof. MUDr. Petr Toušek, Ph. D.
Identification of subclinical myocardial injury in patients with acute stroke

Cena diváka

Vasil Kostin, MUDr. Zbyněk Straňák, MUDr. Martin Penčák, Ing. Patrik Pluhovský
Školitel: MUDr. Miroslav Veith, Ph. D.
Chirurgické řešení idiopatické makulární díry pomocí 27ga pars plana vitrektomie a vzduchové tamponády

Autor:
Foto: Jakub Kočur a Kateřina Hájková, 3. LF

Sdílejte článek: