Trauma z porodu: Map the System má českého vítěze

středa, 26. duben 2023 13:24

Jste připraveni změnit svět? Tuto otázku vetkli do podtitulu mezinárodní soutěže Map the System její zakladatelé na Oxfordské univerzitě. Už podruhé tuto výzvu vyslyšeli také studenti a studentky napříč fakultami UK, kteří se od října pod patronací Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) učili komplexně přistupovat k hledání řešení různých problémů společnosti. Do mezinárodního semifinále soutěže Map the System vyšle Karlovka tým, jenž se svým projektem Trauma a porod v ČR uspěl v republikovém kole soutěže. Konalo se v úterý 25. dubna v Kampusu Hybernská.

2023 04 25 Map the System 95
Tým s tématem Trauma a porod v ČR (zleva): Barbora Mudrová, Johana Kužílková, Dominique Hádek, Johana Němečková a Ema Dvořáková.

UK je jedinou tuzemskou univerzitou, kde se mohou studenti zapojit do soutěžně-vzdělávacího projektu Map the System, který pořádá výzkumné centrum Skoll Center for Social Entrepreneurship na Saïd Business School Oxfordské univerzity. Jeho smyslem je naučit vysokoškoláky aktivně vyhledávat výzvy současné společnosti, popsat je, prozkoumat jejich vyzkoušená řešení, navrhnout a obhájit si svoje vlastní, a v důsledku pak odstartovat třeba i systémovou změnu, jak vysvětlila garantka a mentorka soutěže a také absolventka UK Barbora Komberec Novosadová, která s pomocí CPPT UK soutěž na UK přinesla.

2023 04 25 Map the System 10

„Všechny studentské týmy pracovaly na projektech od září. Map the System je zároveň soutěž i dvousemestrální kurz, který funguje na UK. Během těch několika měsíců jsme prošli celou dlouhou cestu, abychom byli schopni zmapovat systém. Podívali jsme se na to, s jakými řešeními už někdo přišel, jak se osvědčila, nebo neosvědčila, abychom ve výsledku byli schopní navrhnout nějaké pákové body, nebo dokonce nějaká řešení, která by mohla zafungovat lépe. Proto, abychom mohli celou tuto cestu projít, jsme pracovali s metodikou, kterou Oxfordská univerzita pro soutěž vytvořila. Využívali jsme celou řadu nástrojů, které podporují systémové myšlení. Velký důraz jsme kladli na naslouchání systému. Snažili jsme se nespěchat při hledání řešení, spíše jsme sledovali to, proč se jednotliví aktéři chovají tak, jak se chovají, a proč uvažují tak, jak uvažují,“ vysvětlila Barbora Komberec Novosadová (na snímku vpravo).

Studentské týmy obvykle vzniknou až v rámci zmíněného dvousemestrálního kurzu, kdy se propojí podle témat a svých zájmů. Ideální a žádoucí je, aby týmy byly vícečetné, poskládané ze studentů a studentek různých oborů a fakult i stupňů studia. Interdisciplinarita a různé pohledy na věc pomáhají postihnout sledovaný problém komplexně. Během práce na projektu si účastníci osvojí řadu dovedností, jejichž znalost jim pak může zásadně pomoci při pracovním uplatnění.

2023 04 25 Map the System 20
V porotě zasedli Hana Kosová, Martina Břeňová, Jan Černý (zleva) a Martin Ducháček, který se však ústních prezentací nemohl zúčastnit.

Výsledky své práce studenti a studentky prezentovali v regionálním finále soutěže, které hostil v úterý vpodvečer Kampus Hybernská. O tom, kdo se dostane mezi nejlepší soutěžní týmy světa, rozhodovala čtyřčlenná porota, v níž zasedli ředitelka Nadace OSF Martina Břeňová, profesor Jan Černý z Přírodovědecké fakulty UK, podnikatel a filantrop Martin Ducháček a ředitelka CPPT UK Hana Kosová, která také všechny soutěžící jménem poroty na slavnostním večeru přivítala.

„My rádi experimentujeme. V Centru pro přenos poznatků a technologií UK se snažíme přispět svou troškou do mlýna tím, že pomáháme našim studentům a vědcům aplikovat v praxi jejich poznatky, znalosti a dovednosti. Tato soutěž k tomu úžasně nahrává, protože nutí soutěžní týmy nahlížet problém komplexně a hledat řešení, která ideálně budou mít pozitivní efekt. Podporujeme je různým způsobem. Je to stále více o komplexním přístupu ke znalostem, které jsou k dispozici, než jen o technickém patentování, transferu technologií. Tento výraz už pomalu zastarává, hovoříme stále více o transferu znalostí a o tom je také soutěž Map the System,“ podotkla Hana Kosová, vedoucí CPPT UK, které pro Karlovku zařídilo licenci soutěže a organizuje pro studenty kurz i soutěž Map the System..

2023 04 25 Map the System 292023 04 25 Map the System 41

Do českého kola soutěže se zapojilo pět týmů. Odbornou porotu nakonec nejvíc oslovila skupina, která se zabývala tématem Trauma a porod v ČR. Vítězný tým tvoří Johana Kužílková z Přírodovědecké fakulty UK, Barbora MudrováJohana Němečková (obě z Filozofické fakulty UK), tým pak doplnila také studentka a budoucí porodní asistentka Ema DvořákováFakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (do týmu ji přivedla Johana Němečková jako její spolužačka ze střední školy) a Dominique Hádek (který týmu pomáhal s grafikou písemných materiálů a prezentace).

2023 04 25 Map the System 51
Dmytro Erdeli se s tématem Stagnace eurointegrace Albánie umístil na druhém místě.

O tom, že se tým chce věnovat tematice porodnosti, byl přesvědčený od začátku. Téma se ale cizelovalo v průběhu toho, jak ho poznával stále více do hloubky, jak podotkla Johana Němečková. „Projekt pro mě byl velmi specifický v tom, že jsem ho vnímala jako takový experiment nehierarchického fungování se všemi jeho výhodami a nevýhodami. Nemáme v týmu člověka, který by naše uvažování a debaty nějak víc korigoval, případně zastavoval. Někdy bylo velmi náročné dojít ke konsenzu. Ze začátku jsme se na celou problematiku dívali především z perspektivy žen-rodiček. Během roku, kdy jsme se tomu intenzivně věnovali, se naše perspektiva ale hodně posunula také k situaci zdravotníků. Najednou jsme viděli, že se při mapování problému a hledání jeho řešení musíme zaměřovat na obě strany,“ upozornila Johana.

2023 04 25 Map the System 38

Vítěznému týmu se podařilo přilákat na tuzemské finále soutěže řadu lidí, kteří se tématu věnují v praxi. V publiku tak seděly porodní asistentky i místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a absolventka FF UK Olga Richterová (Piráti, na snímku vlevo). Poslechnout si výsledné prezentace soutěžních týmů přišli také předsedkyně správní rady a jedna ze spoluzakladatelek nadačního fondu Neuron Monika Vondráková a zakladatel společnosti ABRA Software a mecenáš podporující fond Neuron Jaroslav Řasa.

Jeden ze členů poroty, profesor Jan Černý, vysvětlil, čím právě jeho oslovil vítězný tým. „Ve všech fázích, jak v psaném projevu, tak v prezentaci tady, byly za jejich prací vidět emoce, nemyslím tím radost nebo smutek, ale taková ta emoce chuti do něčeho aktivně vstoupit, něco pochopit, a dokonce s tím něco udělat. Bylo to velmi autentické. Tým to očividně prožíval, měl obrovský vnitřní motor, který ho dovedl k výsledku, který je zajímavý, nosný a má velký potenciál něco změnit,“ usmíval se a doporučil všem dalším studentům a studentkám, aby se do soutěže Map the System v následujících letech také zapojili. „Je to formát vzdělávání, který vybočuje ze standardních předmětů. Umožňuje pochopit problém do hloubky, není to čistě akademická aktivita, ale má společenský přesah. Díky tomu můžeme skutečně něčemu přijít na kloub, něco ovlivnit nebo dokonce změnit. Poselství soutěže – jste připraveni změnit svět – není jen floskule,“ zdůraznil profesor Černý.

2023 04 25 Map the System 46
Jan Černý, Monika Vondráková a Jaroslav Řasa (zleva).

Vítězný tým, který vyhrál také divácké hlasování, postoupil do květnového mezinárodního semifinále, kde bude prezentovat svůj projekt online před mezinárodní porotou. Ta pak vybere dvacítku nejlepších, kteří vyjedou tentokrát už osobně na celosvětové finále, které se uskuteční na začátku července v Oxfordu.

trauma  a porod
Vítězný tým si připravil také vizuálně zdařilou prezentaci svého tématu.

Výsledky českého finále soutěže Map the System
  1. místo: Trauma a porod v ČR  Johana Kužílková (PřF UK), Johana Němečková (FF UK), Barbora Mudrová (FF UK), Ema Dvořáková (FZS UPCE), Dominiqe Hádek (Glossa).
  2. místo: Stagnace eurointegrace Albánie – Dmytro Erdeli (FF UK). 
  3. místo: Nárůst obezity v ČR – Barbora Bryndová (PřF UK), Andrea Rychnová (PřF UK), Anežka Hálová (ETF UK), Vendula Kamlerová (FF UK), MUDr. Eliška Selinger (3. LF UK).

Cena publika: Trauma a porod v ČR

2023 04 25 Map the System 00

Autor:
Foto: Michal Novotný

Sdílejte článek: