Věda na UK: Kybernetická bezpečnost už není jen technický obor

středa, 5. červen 2024 10:41

„Kybernetická bezpečnost v dnešní době už není jen o technických znalostech, ale zahrnuje pestrou škálu dalších oborů, jako je třeba diplomacie, mezinárodní právo, mezinárodní vztahy nebo psychologie,” říká Lucie Kadlecová z Fakulty sociálních věd UK, která ráda šíří osvětu na toto téma a boří stereotypy o tom, že kybernetická bezpečnost je jenom technický obor a doména mužů.

  

Lucie se ke kybernetické bezpečnosti dostala během studií na katedře válečných studií na King's College London nebo během Fulbrightova stipendia na Massachusetts Institute of Technology (MIT).

„Praxi jsem pak dál získávala třeba během práce pro sekci kybernetické obrany v ředitelství NATO v Bruselu nebo během práce pro Národní centrum kybernetické bezpečnosti, což býval předchůdce dnešního NÚKIBu,” říká. 

V současnosti se zabývá propojováním akademické sféry s praxí a přibližováním kybernetické bezpečnosti a netechnických aspektů studentům. A to mimo jiné i dívkám a ženám, protože těch je v kybernetické bezpečnosti stále málo a přinášejí diverzitu do celého oboru.

Kromě jiného ji nyní v nakladatelství Stanford University Press vychází kniha o státní suverenitě v kybernetickém prostoru. 

 
Všechna videa vznikají s českou i anglickou verzí titulků.

 Věda na UK v jedné minutě

Série krátkých videí Věda na UK představuje pestrost vědy na Univerzitě Karlově. V předchozích dílech svůj výzkum již představila matematička Erin Carson a učitel Daniel Pražák

Kde se natáčelo?  

Pro natáčení jsme zvolili čerstvě zrekonstruovaný a koncem dubna slavnostně otevřený Jinonický areál, kde sídlí několik institutů a další součásti Fakulty sociálních věd UK. Dominantou nové budovy je i fakultní knihovna. V celém komplexu se nachází 105 kanceláří, pět přednáškových aul (z nichž dvě byly nově vybudovány), 20 seminárních místností a řada dalších specializovaných prostor, včetně fakultní Rozhlasové a televizní laboratoře a fotolaboratoře (RTL). V prostoru někdejšího vstupu do budovy také přibyla nová odpočinková zóna, vedle níž se nachází místnost vyhrazená studentským spolkům. Více v samostatném článku

Autor:
Foto: Daniel Hotový

Sdílejte článek: