Displaying items by tag: honoris causa

„Nové technologie produkují obrovská kvanta dat, až se někdy vytrácí ta biologická podstata – proč? Odjakživa mě fascinují základní mechanismy, pochopit, jak to v buňce funguje,“ říká nejcitovanější český vědec Jiří Bártek, čestný doktor UK.

Dictionary.com chose “woman” as its word of the year for 2022, an apt choice which could apply to Charles University. In February, for the first time in its history, the position of rector was taken up by a woman: professor and  scientist Milena Králíčková. The events of 2022 demonstrated the importance and necessity of science more than ever.

Podle Dictionary.com je slovem roku 2022 „woman“, žena, což by mohlo platit i pro Univerzitu Karlovu, neboť jejího vedení se v únoru poprvé ujala žena-rektorka, lékařka a vědkyně Milena Králíčková. Nabízíme výběr důležitých vědeckých událostí uplynulého roku, o nichž Forum psalo.

Professor David N. Weisstub is a world-leading expert on ethics, bioethics, law and mental health. This month he was awarded the title of Doctor Honoris Causa of Charles University in the field of medical sciences for his outstanding long-term contribution in the field of ethics and bioethics.

„Vždy mě lákala věda z lékařského hlediska. Volba virologie byla souhra relevance k lidskému zdraví i technických možností doby – genom virů byl dostatečně malý, aby bylo možné ho studovat,“‎ vysvětluje Hans-Georg Kräusslich, čerstvý čestný doktor UK, proč se stal virologem.

"I have always been attracted to science from a medical point of view. The choice of virology was a combination of relevance to human health and the technical possibilities of that time," says Professor Hans-Georg Kraeusslich, explaining why he became a virologist. Professor Kraeusslich was recently honoured by Charles University. 

S věhlasným norským antropologem Thomasem Hyllandem Eriksenem interview o tom, jak se v moderním světě střetává otevřenost s touhou po starých pořádcích, jak pandemie načas zastavila „přehřívání“ civilizačního růstu i o české mentalitě.

Výtečný bohemista, germanista i světově uznávaný znalec díla Franze Kafky. Tím vším je Marek Nekula, profesor na Univerzitě v Řezně, jenž byl ve středu 23. září oceněn čestným doktorátem UK. „Na rok 2024 chystám novou knihu o Kafkovi,“ prozradil Nekula magazínu Forum.