Displaying items by tag: FameLab

„Jsem jen malou součástí velkého výzkumu,“ říká Marek Brousil z Lékařské fakulty UK v Plzni, který si „odbíhá za vědou“ do tamního Biomedicínského centra. Výzkum jater představil na FameLab 2023. A vyhrál!

Devět mladých vědců dokázalo porotě a divákům ve třech minutách srozumitelně a nezřídka humorně představit svůj – tedy jedinečný – pohled na vědu. Stalo se tak v rámci národního finále FameLab 2023, konaného v prostorách Fakulty humanitních studií UK.  

She won the national final of the FameLab competition at the end of September and just won silver at the international grand final in Cheltenham! Future molecular biologist Eliška Jandová, a student at the Faculty of Science at CU. She confirmed her knack for public speaking and, most importantly, outlined hope for cancer patients.

Koncem září vyhrála národní finále soutěže FameLab a v Cheltenhamu dnes získala stříbro! Budoucí molekulární bioložka Eliška Jandová, studentka Přírodovědecké fakulty UK, ve svém vystoupení uspokojila svou posedlost mluvením a hlavně – nastínila naději pro pacienty s rakovinou.

Over three thousand visitors saw, heard, felt, tasted or touched science on Friday, 30 September, the day that Czech European Researchers Night took place. Charles University prepared 80 activities for children and adults. Also on view was the FameLab competition final.

Přes tři tisíce návštěvníků vidělo, slyšelo, cítilo, ochutnalo či se dotklo vědy. V pátek 30. září proběhla již tradiční Noc vědců. Univerzita Karlova přichystala pro děti i dospělé na osmdesát aktivit. Mimo jiné i finálový večer FameLab, který vyhrála Eliška Jandová z pražské „Přírodovědy“. 

O víkendu proběhlo velké FameLab školení, kde finalisté a finalistky získali tipy a triky, jak ještě zlepšit své vystoupení či jak lépe komunikovat vědu. Finálový večer proběhne 30. září ve vzdělávacím centru Didaktikon v Kampusu Hybernská.

Talking about science for three minutes can be "life changing" and open up new job opportunities, provide contacts and improve presentations. That's according to former winners of the FameLab competition, which is open to humanities majors for the first time this year. Applications are open until 17 July. 

Tři minuty povídání o vědě vám může „změnit život“‎ a otevřít nové pracovní příležitosti, získat kontakty nebo zlepšit prezentace. To říkají bývalé vítězky soutěže FameLab, jež je letos poprvé otevřena i pro humanitní obory. Přihlásit se lze až do 17. července. 

Final FameLab training took place over the weekend, where particiupants got tips on how to improve their performances or how to better communicate science. The final evening will take place on 30 September at the new Didaktikon Education Centre at the Kampus Hybernská multifunctional space.

Share article: