Super User

Super User

Chraňte si své osobní údaje. Na toto doporučení se klade stále větší důraz, zvlášť v době rostoucí popularity sociálních sítí. Jasná definice, která by vymezovala, co všechno se pod tímto pojmem skrývá, však neexistuje.

Na Jiráskově Hronově, srpnovém festivalu amatérského divadla, bude jedním z vrcholů programu Kytice, inscenace Divadelního souboru Korek. Ten vznikl před rokem a půl při Právnické fakultě UK díky iniciativě studentů Jana Holce a Václava Hodonického.

Na konci prázdnin již každoročně rozezní skleníky Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze Na Slupi stovky ptačích hlasů. Od 16. srpna do 1. září 2013 se v zahradě koná výstava exotického ptactva, kde návštěvníci mohou spatřit desítky druhů ptáků ze všech kontinentů světa.

Již v březnu se uskuteční v německém Rostocku 23. konference EAS a 5. evropská regionální konference ISME, jejichž organizátory je Univerzita hudby a divadla v Rostocku. Stejně jako v předchozích letech i letos se v rámci kongresu uskuteční 13. mezinárodní studentské fórum EAS a 5. doktorské studentské fórum EAS. Zapojit se můžete i vy.

Rakovina je pro běžného člověka strašákem, pro vědce záhadou a mimořádnou výzvou, o které doufají, že ji rozlousknou a obavy jednou provždy lidem odstraní z cesty. V této bitvě na život a na smrt hrají roli i zdánlivě nesouvisející výzkumy, které však mohou vědce přiblížit ke šťastnému konci.

Na Evangelické teologické fakultě UK vystoupí se svou konvokační přednáškou prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. Hovořit bude na téma Vzkříšení. Přednáška u příležitosti jeho významného životního jubilea se uskuteční v úterý 23. dubna 2013 od 11 hodin ve velké posluchárně fakulty.

Vysoké školy přijmou příští rok ve srovnání s letoškem zhruba stejný nebo menší počet studentů. Jednak neví, kolik jim jich stát proplatí, jednak klesá demografická křivka. Přihlášky na většinu škol se podávají do konce února, uchazeče školy lákají třeba novými obory v cizích jazycích, ale i video spoty. Vyplynulo to z ankety ČTK mezi veřejnými vysokými školami.

pátek, 17. leden 2020 12:26

Pochopit nestačí

Zeptat se matematika na to, čím jeho objev prospívá společnosti, je jako zeptat se herce na veselou příhodu z natáčení. A přijít pozdě na domluvenou schůzku za někým, kdo miluje přesnost, je potom na pováženou. Obojí se mi povedlo při setkání s čerstvým držitelem Ceny Neuron v oboru matematika pro nadějné vědce. Benjamin Vejnar to ale velkoryse přehlédl s tím, že drobné odchylky se tolerují. Světská sláva se ho nijak nedotkla.

Filozofická fakulta UK připravila ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy odbornou konferenci Kříž versus půlměsíc, jejímž cílem je analyzovat nejrůznější formy interakce mezi křesťanstvím a islámem, které nalezly odraz v literární a umělecké tvorbě, geograficky vázané na evropský kontinent. Konference se koná 24. a 25. dubna v Clam-Gallasově paláci.

I handicapované děti si budou moci užít sportování a zábavu na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. Fakulta se už pátým rokem otvírá na celé léto dětem a připravuje pro ně týdenní příměstské tábory. Letos poprvé bude jeden z nich určen i malým sportovním nadšencům se specifickými tělesnými potřebami.

Celé čtyři týdny se zájemci o studium češtiny scházeli v posluchárnách Filozofické fakulty UK, na exkurzích, výletech či diskusích, aby se seznámili se základy jazyka i české kultury nebo si své pokročilé znalosti ještě více zdokonalili. Jejich úsilí bylo korunováno ve čtvrtek 22. srpna, kdy převzali z rukou svých lektorů certifikáty o úspěšném absolvování Letní školy slovanských studií.

„Člověka překvapí, kolik toho nezná, kolik toho v zákonech není napsáno a je třeba si domyslet,“ popisuje vlastní zkušenosti Jan Chmel. Student Právnické fakulty UK patří do první skupiny dobrovolníků, kteří prohloubili své znalosti prostřednictvím působení v právní poradně. Ta je za podpory pražského magistrátu a PrF UK od konce loňského roku otevřena v centru města.

Letos slavíme 1150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na území Velké Moravy. Je jejich kult stále živý i v dalších zemích Evropy a zajímá odkaz slovanských bratrů vůbec ještě historiky? Na tyto i další otázky odpovídá vedoucí katedry středoevropských studií FF UK Mgr. Marek Junek, Ph.D.

Ve znalostech toho, jak by měl člověk správně dbát o svoje zdraví a předcházet nemocem, obyvatelé České republiky v porovnání s dalšími zeměmi Evropské unie pokulhávají. Podle studie vypracované týmem odborníků pod vedením prof. Ludmily Fialové z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK ke zlepšení situace nepřispěla ani reforma tuzemského vzdělávacího systému.

V den devadesátých narozenin zahájil profesor Palouš na Pedagogické fakultě UK fotovýstavu dokumentující jeho působení za posledních deset let. Poblahopřát prvnímu polistopadovému rektorovi přišli zástupci vedení univerzity i fakulty.

Už od roku 2012 mají studenti Evangelické teologické fakulty UK příležitost srovnávat poznatky z oblasti studia Starého zákona s jeho konkrétním dějinným pozadím. Díky iniciativě doc. Filipa Čapka, Th.D., mohou jezdit na archeologické naleziště Tel Azeka v Izraeli, kde se podílejí na odkrývání pozůstatků starověkého města.

Mistr Jan Hus nejen jako mučedník a náboženský reformátor, ale také jako student, učitel, děkan a především rektor tehdy pražské, dnes Karlovy univerzity. Tímto nevšedním úhlem pohledu se budou moci podívat na jednu z nejvýznamnějších osobností naší historie všichni, kdo se v následujících dnech vydají do Karolina na novou výstavu.

„Referent končí návrhem, aby p. Beneš byl připuštěn k ostatním stádiím zkoušek doktorských,“ stojí v ručně psaném posudku, kterým roku 1909 profesor UK Tomáš Garrigue Masaryk vychválil disertační práci Edvarda Beneše. I tento dokument si mohli prohlédnout návštěvníci během dne otevřených dveří Karolina o víkendu 6. a 7. dubna.

pondělí, 17. říjen 2016 19:04

Velká oslava archeologie potřetí

V sobotu 15. října se na více než 60 místech České republiky sešli archeologové, antropologové, egyptologové, památkáři a další odborníci, aby se podělili s veřejností o své poznatky a radost z poznávání minulosti. Jak se letošní ročník Mezinárodního dne archeologie povedl a v čem byl jiný než ty předchozí? Na to jsme se zeptali archeologů dr. Pavla Titze z Ústavu pro klasickou archeologii a Národního muzea a doc. Miroslava Popelky, ředitele Ústavu pro archeologii FF UK.

úterý, 5. březen 2013 17:19

Seminář na téma Světový den bez tabáku

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice, 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy pořádají seminář na téma Světový den bez tabáku.

Sdílejte článek: