Ženy a dívky ve vědě: zajímají nás celoročně

pátek, 9. únor 2024 08:40

Možná jste si všimli, že se teď všude mluví o vědkyních. Ano, blíží se Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který připadá na 11. února. V magazínu UK Forum o vědkyních píšeme pravidelně a celoročně, proto připomínáme některé z článků za poslední rok.

 Untitled design 32

„Českou nobelovkou“, jak se ceně Česká hlava – Národní cena vlády za rok 2023 přezdívá, historicky poprvé získala žena, kardioložka Zuzana Moťovská ze 3. lékařské fakulty UK. „Já jsem nikdy genderové otázky neřešila. I při výběru spolupracovníků je mi jedno, zda se jedná o ženu nebo muže. Podstatné jsou zcela jiné charakteristiky – vztah k pacientovi, vědomosti, osobnost, pracovitost. Ale pokud můj úspěch ukáže dalším ženám-matkám-vědkyním, že to jde, budu jen ráda,“ říká oceněná vědkyně-lékařka.  

17b6150e 2415 4da0 85af 80b18e102e30 1

Dvě vědkyně z Karlovky uspěly v loňském klání o granty Evropské výzkumné rady (European Research Council – ERC). Anežka Kuzmičová z Filozofické fakulty UK získala ERC Starting grant a stala se tak vůbec první držitelkou společenskovědně a humanitně zaměřeného ERC grantu na Univerzitě Karlově. „Jeden ze členů komise při pohovoru všechny rozesmál, když řekl, že jsem si mazaně vymyslela projekt o radosti z něčeho, co většina z nás dělá většinu dne – a o čem by si každý přál, aby to bavilo i jeho děti,“ říká vědkyně, která bude v pětiletém projektu zkoumat, jak děti při čtení prožívají fakta.

„Největší inspirací pro výzkum jsou samy děti, které se zajímají o fakta – dvě takové mám doma,“ dodává Kuzmičová.

VS1 4144 1

Zrak hlubokomořských ryb bude díky ERC Consolidator grantu zkoumat Zuzana Musilová z Přírodovědecké fakulty UK. „Naším primárním cílem je pochopit hranici, čeho je schopné obratlovčí oko! Většina obratlovců má velmi podobnou – evolučně konzervovanou – strukturu oka. Právě studiem extrémů jako je oko hlubokomořských ryb se můžeme dozvědět i mnoho užitečných poznatků o lidském oku nebo získat inspiraci například pro konstrukci teleskopů,“ líčí evoluční bioložka.

115a9cc3 324f 41e8 8d1d b964e0a499e5 1

Vědkyně z Karlovky ovládly například i žebříček Forbes – mezi 23 vybranými bylo hned 14 absolventek UK. Jak ale sama redakce Forbes upozorňuje, nejedná se o žebříček, kde by porovnávali, kdo je lepší. Cílem bylo vybrat zajímavé, inspirativní a aktivní vědkyně napříč obory.

Návrh bez názvu 4

Matematička Lenka Slavíková získala Cenu Neuron 2023 pro nadějné vědce v oboru matematika.„Matematika se pro mě podobá umění. Nikdy nevíte, kam přesně vás zavede. Nezajímá mě tolik, zda díky mým poznatkům někdo dokáže sestavit rychlejší počítač nebo popíše určitý fyzikální jev. Líbí se mi hledání a nacházení překvapivých souvislostí mezi jednotlivými pojmy a objekty,“ říká vědkyně, která se umístila také například v žebříčku Forbes 30 pod 30.

dovnitř 1

Za povšimnutí stojí i výzkumy Evy Froňkové z 2. lékařské fakulty UK. „Naše vědecké projekty jsou taková detektivka. Na začátku je většinou nemocné dítě, které má nejasné příznaky – poruchy imunity či krvetvorby – a my se pomocí nejmodernějších metod snažíme najít příčinu a navrhnout řešení,“ popisuje vědkyně, kterou nejvíce baví vědomí, že může pomoci konkrétnímu pacientovi. Rozuzlení, tedy vědecké objevy, pak publikují v nejprestižnějších časopisech.

VS1 4076  1 1

„Roztroušená skleróza je stále nevyléčitelná, ale čím dál lépe léčitelná,“ shrnuje neuroložka Eva Kubala Havrdová z 1. lékařské fakulty UK. Koncem roku 2022 obdržela hned několik ocenění za přínos vědě: čestnou medaili České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Medaili za zásluhy I. stupně a Cenu M. Paulové udělovanou výjimečným vědkyním.

005 2

Materiálová chemička Pavla Eliášová z Přírodovědecké fakulty UK vyvíjí nové katalytické materiály, který umí přeměnit oxid uhličitý na paliva jen za využití slunečního záření. „Mohlo by to vypadat jako černá deska, která je ponořená ve vodě nasycené oxidem uhličitým. Pouhé sluneční záření by pak aktivovalo katalyzátor nanesený na desce a ten by začal přeměňovat oxid uhličitý na využitelné zdroje energie jako je metan, etan, propan a další jednoduché uhlovodíky,“ popisuje vědkyně, která již v minulosti získala ocenění jako Česká hlava, Neuron Impuls nebo L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. 

124 2023 05 17 For Women in Science 1

Připomínáme zde i rozhovor s vědkyní a rektorkou Oxfordské univerzity Irene Tracey, která se osobně účastnila loňských oslav 17. listopadu v Praze. „Excelence a úspěch plodí další úspěch. Klíčem k úspěchu je přilákat skutečně kvalitní studenty a zaměstnance. Je skvělé mít úžasné budovy a zařízení, ale nakonec je to všechno o lidech,“ řekla v rozhovoru pro magazínu Forum.

47ab2308 ef4e 423c 9383 f1eabc44e7dc 1

A tak bychom mohli dlouze pokračovat, ženy a dívky ve vědě se na webu i v tištěném magazínu UK Forum objevují pravidelně. A potvrzují to i čísla. V loňském roce jsme zveřejnili zhruba 180 profilových rozhovorů, kdy necelých čtyřicet procent bylo věnováno čistě ženám – vědkyním, absolventkám, akademičkám, studentkám. Zbývající texty byly genderově neutrální nebo primárně o mužích, což při nevyrovnaném poměru na pozicích docentek a profesorek, nepovažujeme za vůbec špatný výsledek. 

Podíl žen UK 2020 3

 

Autor:
Foto: archiv Univerzity Karlovy

Sdílejte článek: