Super User

Super User

Ne že bych to schvaloval, ale současně to nepovažuji za zásah do akademických svobod, protože tak je to psané v zákoně a pan prezident na to má právo. Pokud si akademici myslí, že by to mělo být jinak, budou muset požádat poslance a senátory, ať se ústava v tomto ohledu změní.

Fakulta humanitních studií UK pořádá veřejnou přednášku na téma Pražské zahrady. O zahradní architektuře, symbolice plastik a dekorací pražských zahrad a parků pohovoří doc. Jaroslav Alt, akad. mal. PhDr. Blanka Altová, Ph.D., a Mgr. Jiří Tourek. Přednáška se koná v sobotu 13. dubna 2013 od 10.00 v areálu fakulty v pražských Jinonicích.

Zanedlouho z nich budou právničky. Příští víkend se však promění v rychlonohé atletky. Čtveřice studentek Právnické fakulty UK bude reprezentovat barvy školy na Univerzitním maratonu v běhu o pohár rektora UK. Závod vysokoškolských štafet začíná v neděli 12. května ráno na pražském Staroměstském náměstí.

Díky grantu Fulbrightovy nadace navštívil v první dva dubnové týdny Pedagogickou fakultu UK Dr. James Pelech z Benedictine University v Lisle (Illinois, USA), bývalý prezident americké asociace konstruktivistů (Association for Constructivist Teaching) a autor knihy The Comprehensive Handbook of Constructivist Teaching.

Na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové se ve dnech 17. až 19. června konal mezinárodní workshop zaměřený na moderní trendy v úpravě vzorků před jejich chemickou analýzou (Trends in Sample Pre-treatment).

čtvrtek, 20 únor 2014 10:34

Fakulta farmacie má nového děkana

Farmaceutická fakulta Karlovy univerzity v Hradci Králové má nového děkana. Stal se jím Tomáš Šimůnek, který působil jako odborný asistent katedry biochemických věd a proděkan pro vědeckou činnost. Dosavadní děkan Alexandr Hrabálek má za sebou dvě funkční období, proto už nemohl znova kandidovat. Nyní se bude kromě jiného věnovat práci proděkana pro vnější vztahy.

Filozofická fakulta UK společně s Nejvyšším soudem České republiky pořádá v úterý 6. května konferenci. Cílem setkání je posilovat schopnost každého orientovat se ve společenském dění tak, aby byl jeho subjektem, a nikoliv objektem. Počet míst je omezen, proto nenechte nic náhodě a raději se .

Přinést hračky a knížky pro dětský domov nebo si něco zakoupit na vánočních trzích v přízemí fakulty. Tak mohli a stále ještě mohou pomáhat studenti i zaměstnanci Pedagogické fakulty UK.

Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl již tradičně u příležitosti řádového dne 28. října ocenit zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, vynikající výsledky práce, zásluhy o obranu vlasti, hrdinské a výjimečné činy a udělit či propůjčit státní vyznamenání České republiky. Medaili Za zásluhy I. stupně obdržel prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., přednosta ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.

Rektoři vysokých škol se s ministerstvem školství dohodli na většině sporných bodů novely o vysokých školách, několik let připravovaná reforma by tak zřejmě letos skutečně mohla projít. Po dnešním zasedání České konference rektorů to uvedl její předseda a rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl.

Národní památkový ústav zahájí v květnu putovní výstavu s názvem Památky nás baví, která představí průběh a výsledky projektu Vzdělávací role NPÚ: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví ČR, jehož partnerem je i Pedagogická fakulta UK. Poprvé bude výstava představena veřejnosti ve středu 6. května v Domě umění v Českých Budějovicích, do Prahy expozice doputuje 3. června.

Na konci října proběhlo pod záštitou 3. lékařské fakulty UK školení neziskové organizace Andromeda, jež se věnuje sociálně znevýhodněným dětem a která má mezi svými dobrovolníky celou řadu studentů 3. LF a dalších vysokých škol.

Prezident Miloš Zeman dnes oznámil, že profesuru akademiku Martinu C. Putnovi podepíše, jeho jmenování se ale ujme ministr školství Petr Fiala. Zeman také ministra požádal o změnu vysokoškolského zákona, jíž by pravomoc jmenovat profesory přešla z hlavy státu na ministra školství. Putna s postupem souhlasí, krok prezidenta kvitovali i akademici a politici napříč politickým spektrem. Ve čtvrtek se ale přesto bude před Hradem konat protest na obranu akademických svobod. Původní Zemanův záměr Putnu nejmenovat vyvolal vlnu kritiky.

Pátý ročník slavnostního udílení Cen Neuron za přínos světové vědě opět potvrdil excelentnost Matematicko-fyzikální fakulty UK. Ocenění za fyziku převzal ve čtvrtek 11. prosince profesor Jiří Bičák, astrofyzik zabývající se též filozofií fyziky 20. století.

Kaštan se na jeden den proměnil v rozkvetlou třešeň, králem se stala královna Robertora a v Karolinu se 1. května bavily stovky studentů. Konal se první studentský majáles.

Studenti UK mají nepřeberné množství možností, jak během studia načerpat inspiraci v zahraničí pro svůj další vědecký a profesní rozvoj. Jednou z nich je i Festival práva Praha–Pasov. Jeho pátý ročník se uskutečnil letos v září.

Místo volna o prázdninách dobrovolně do školy a ještě kvůli matematice. Řeč není o dětech, ale o učitelích. Někteří z nich se školí, jak učit žáky matematiku novou metodou profesora Milana Hejného. Má být zábavnější a pro počtářské schopnosti dětí přínosnější.

K tradičním akcím, jichž se účastí studenti i pedagogové UK, patří festival českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka, který se postupně přerodil z přehlídky amatérských divadelních souborů do podoby týdenního semináře poezie, recitace a odborných přednášek na různá bohemistická témata.

Studenti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy odložili na jeden večer svá skripta a vzali do rukou texty a noty, aby zazpívali nemocným dětem. V kostýmech Mikuláše, čertů a andělů rozdávali dárky na dětské klinice Všeobecné fakultní nemocnice a Nemocnice Na Bulovce. Spolu s posluchači z Přírodovědecké fakulty UK letos zavítali i oddělení geriatrie.

Češi jezdí v rámci evropského programu studentských výměn Erasmus nejčastěji do Německa, Francie a Španělska. Na českých univerzitách studují nejvíc Španělé, Francouzi, Turci a Poláci. Vyplývá to z dnes zveřejněných statistik, podle kterých programu Erasmus využilo od jeho založení v roce 1987 již přes tři miliony evropských studentů.