Univerzita Karlova si připomíná události 17. listopadu

Autor: Jana Rydlová
Foto: Vladimír Šigut, René Volfík
sobota, 17 listopad 2018 15:27

Celá republika si dnes připomíná události 17. listopadu, který se do naší historie zapsal hned dvakrát, v roce 1939 a 1989. V obou případech byli hybateli děje hlavně studenti, a proto právě jim patří dnešní svátek. Tradiční připomínkové akce se konají především na pražském Albertově, odkud v roce 1989 vyrazil studentský průvod, a na Národní třídě, kde byla demonstrace za návrat demokracie krutě potlačena. Události svátečního dne pro vás průběžně sledujeme.

Informační den UK: Středoškoláci zaplnili kampus na Albertově

Autor: Jana Rydlova
Foto: René Volfík
neděle, 11 listopad 2018 08:30

Jak si vybrat školu? Ani ty nejpodrobnější informace na internetu občas nestačí. Zvlášť tehdy, když člověk netuší, co chce vlastně studovat. Proto pořádá Univerzita Karlova Informační den, kde jsou všechny fakulty zastoupeny hezky na jednom místě. K dispozici jsou tu uchazečům zástupci jednotlivých škol a zeptat se můžete na cokoli – od studia přes studentský život až po praktické otázky, jako je třeba ubytování.

Chodit domů přes vrátnici nám nevadí

Autor: Kamila Kohoutová
Foto: René Volfík
úterý, 06 listopad 2018 12:58

Jak vypadá bydlení na manželské koleji, jsme se vypravili zjistit za Martinem a Petrou na kolej Hvězda, která jako jediná nabízí výhodné ubytování mladým rodinám s dětmi.

Ivan Duškov: Zvonění je jako vyběhnout do hor

Foto: René Volfík, archív Ivana Duškova
neděle, 28 říjen 2018 13:39

Na otázku, kým vším se cítí být, začal po chvilce Ivan Duškov s výčtem aktuálních aktivit. V prvé řadě stojí v čele Ústavu jazykové a odborné přípravy UK. Pak má řadu závazků z doby, kdy byl vedoucím oddělení poradců analýz a tvorby strategií na ministerstvu...

Nesouhlas, provokace, odvaha. Mapování dědictví českého disentu přístupné online

Autor: Kamila Kohoutová
Foto: Courage, Miroslav Michela
pondělí, 22 říjen 2018 20:26

Tým českých vědců se pod vedením Miroslava Michely již téměř tři roky věnuje mapování sbírek tzv. kulturní opozice. Cílem projektu Courage je ukázat, jakým způsobem bylo a je uchováváno dědictví disentu a jiných alternativních skupin a jaký je jeho význam dnes.

Do Prahy za moderní ekonomickou vědou

Autor: Ondřej Lukáš
Foto: Thinkstock, CERGE-EI
pátek, 12 říjen 2018 17:46

Postgraduální studenti ekonomie se sjeli do Prahy, aby v CERGE-EI – společném pracovišti Univerzity Karlovy a

Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR – podstoupili intenzivní školení z teorie racionální nepozornosti a jejích aplikací v reálných ekonomických situacích.

A múdrost vaše posílena bude v moci Božie

Autor: Stanislava Kučová
Foto: Thinkstock; archiv autorky
pátek, 12 říjen 2018 17:46

V pátek 13. května se ve večerních hodinách uskutečnila další z akcí, souvisejících se 700. výročím narození římského císaře a českého krále Karla IV. V kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově měli návštěvníci možnost sledovat literární pořad s názvem A múdrost vaše posílena bude v moci Božie aneb Karel IV. jako spisovatel, v němž zazněly ukázky z literárního díla Karla IV., tedy Karlova vlastního životopisu Vita Caroli Quarti.

Spolek studentů Drosophila chce rozvířit vody fakulty

Autor: Stanislava Kučová
Foto: spolek Drosophila; Filip Mašek
pátek, 12 říjen 2018 17:46

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vznikl v dubnu tohoto roku nový spolek. Drosophila byla založena při katedře biologie a environmentálních studií, ale v řadách svých členů vítá i ostatní studenty. Klade si za cíl především rozvíjet studentské a spolkové aktivity, pořádat workshopy, semináře, exkurze, ale i popularizovat biologii a didaktiku biologie a šířit dobré jméno Pedagogické fakulty UK.

Jednička na startu do nového akademického roku

Autor: Petra Klusáková
Foto: 1LF
pátek, 12 říjen 2018 11:42

V centrální zahradě Gynekologicko-porodnické kliniky U Apolináře se v pátek 5. října 2018 od 13.30 hodin uskutečnila tradiční akce 1. LF UK Jednička na startu.

5 tipů, jak na správný e-mail

Autor: Kamila Kohoutová
Foto: Thinkstock
středa, 03 říjen 2018 13:38

Projděte si našich pět tipů a v komunikaci s pedagogy neuděláte chybu.

Kudy vedla cesta od dryáků po seriózní vědu?

Foto: Vladimír Šigut
pátek, 28 září 2018 16:18

Chcete-li, pak výstava Cesta od alchymie k chemii v Knihovně chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zachycuje cestu přeměny šarlatánství v seriózní vědní obor. Návštěvník se na ní seznámí s…

Plagiát a spol.

Autor: Kamila Kohoutová
Foto: Thinkstock
pátek, 28 září 2018 16:17

Plagiátorství. Jasně a stručně.

Každý tuší, co je plagiát. České právo ale pojem nedefinuje. Obecně můžeme říct, že plagiátem je...

Studium medicíny: fámy a realita

Foto: René Volfík
středa, 26 září 2018 16:14

Že je medicína časově náročná, o tom nemůže být pochyb. Její úspěšní studenti a absolventi se shodují minimálně v jednom – je třeba studovat pravidelně a poměrně intenzivně. Máte-li odhodlání, máte velkou šanci na úspěšné dokončení studia.

Jak studovat a nevyhořet

Autor: Kamila Kohoutová
Foto: Thinkstock
úterý, 25 září 2018 12:00

Studium na vysoké škole vyžaduje především pevnou vůli a motivaci. Do vzdělávání vás tady nikdo nutit nebude, takže úspěch nebo neúspěch je jen ve vašich rukou. Společenský život studenta je bohatý a rozvrh ve škole plný. Jak najít rovnováhu mezi učením a zábavou a nepustit prokrastinaci přes práh?

Den se školní psychologií propojil vědecké poznatky s praxí

Autor: Jana Rydlová; PedF UK
Foto: PedF UK
čtvrtek, 13 září 2018 15:58

Motivace ve škole a školní třída jako sociální skupina, to byla hlavní témata historicky prvního Dne se školní psychologií, který 21. června uspořádala katedra psychologie Pedagogické fakulty UK ve spolupráci s Asociací školní psychologie a Spolkem absolventů katedry psychologie PedF UK.