Virtuální Havel, ale též distanční lekce FHS UK do zámoří

Foto: Hynek Glos, archiv FHS UK
pondělí, 22 červen 2020 16:18

Dvě dámy, dva originální příběhy. Pedagožky a vědkyně FHS UK líčí, jak se spolu s kolegy postavily koronavirem vynucené krizi kontaktní a frontální výuky. Dana Moree učila své posluchače až do Ameriky a Jana Wohlmuth Markupová přichystala šestidílný vzdělávací seriál o rodině Václava Havla.

Je správný čas se rozmáchnout!

Foto: Přírodovědecká fakulta UK
pondělí, 22 červen 2020 10:17

Přírodovědeckou fakultu UK vystudoval, po roční vojenské prezenční službě se na ni vrátil, prošel tzv. aspiranturou a postupně pozicemi odborného pracovníka, vědeckého pracovníka, asistenta… Dnes je zde prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkanem a s úsměvem glosuje, že už čtyřicet let chodí do stejné menzy.

Distanční výuka i na podzim by byla pro nové studenty rizikem

Autor:
Foto: Vladimír Šigut
pátek, 19 červen 2020 12:41

Ani pandemie koronaviru výuku na Univerzitě Karlově zcela neochromila. Studenti a vyučující se však až na výjimky nemohli potkávat tváří v tvář. Jak se s distanční výukou vypořádali na Husitské teologické fakultě, jsme se ptali proděkana pro rozvoj doc. PhDr. Jiřího Pavlíka, Ph.D.

Projekt Hrajeme a pomáháme vybral pro Charitu 700 tisíc korun

Autor:
Foto: hrajemeapomahame.cz
čtvrtek, 18 červen 2020 19:36

Během pandemie koronaviru se dalo pomáhat potřebným či ohroženým z nákazy virem COVID-19 mnoha různými způsoby. Dokonce i hraním golfu v projektu, za kterým stojí někdejší vědec UK FTVS Dr. Jan Loužecký, CSc. Díky projektu Hrajeme a pomáháme se Charitě ČR podařilo předat 700 tisíc korun.

Nejen výuka, i zkoušení na dálku proběhlo v Hradci Králové hladce

Foto: LF v Hradci Králové UK
středa, 17 červen 2020 14:11

Na Lékařské fakultě v Hradci Králové UK mají zkušenosti nejen s „klasickou“ online výukou, ale také s distanční formou zkoušení. „Studenti se při ní museli vzdát přípravy, aby se minimalizovalo riziko podvádění, neměli tedy čas si odpovědi rozmyslet,“ říká proděkanka pro výuku všeobecného lékařství Hana Langrová.

Univerzita Karlova spustila think-tank Vzdělávání21

Foto: René Volfík
středa, 10 červen 2020 18:22

V Karolinu byla představena odborná platforma Vzdělávání21. Jejím cílem je systematicky zlepšovat vzdělávání a posilovat moderní pedagogické přístupy a metody. Prvním tématem bude distanční forma výuky a její integrace do školství.

V Plzni e-learning zvládají léta. I tak študácká duše trpěla

Foto: Dana Müllerová, Shutterstock
středa, 10 červen 2020 13:24

Vedle slov koronavirus, covid a pandemie se pojmy distanční vzdělávání nebo distanční výuka ocitly v popředí nejužívanějších slov a slovních spojení současnosti.

Nová multifunkční budova v Troji je připravena pro výuku

Foto: Vladimír Šigut
úterý, 09 červen 2020 19:53

Univerzita Karlova dnes slavnostně otevřela pavilon IMPAKT v severní části trojského areálu Matematicko-fyzikální fakulty. Jeho název tvoří počáteční písmena slov informatické a matematické posluchárny, auditorium a knihovna Troja.

Přesně před 420 lety Jessenius zval k první veřejné pitvě v Praze

Foto: Marcela Uhlíková, Anatomický ústav 1. LF UK
úterý, 09 červen 2020 17:13

Touha po poznání orgánů a stavby lidského těla se vyvíjela od pravěku. Tu a tam se sice našel ranhojič ovládající kvalitní léčitelské umění, ale po dlouhá staletí badatelům chyběly anatomické souvislosti. Do historie medicínského vzdělávání se zapsal i Johannes Jessenius, který před 420 lety provedl první veřejnou pitvu v Praze.

Univerzita Karlova ocenila nejlepší studenty a absolventy

Foto: René Volfík
pondělí, 08 červen 2020 20:28

Celkem šestnáct studentů a absolventů Univerzity Karlovy převzalo z rukou rektora Tomáše Zimy prestižní ocenění. Ve Vlasteneckém sále byly předány Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy, Mimořádné ceny rektora a Bolzanovy ceny podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů UK.

Situace nás donutila přemýšlet o výuce vně vyjetých kolejí

Autor:
Foto: René Volfík, archiv KTF UK
pátek, 05 červen 2020 12:44

„Nezvyklá situace nám jasně ukázala, že prezenční výuka zcela nahradit nelze. Ale jsem ráda, že nás donutila zkusit si formy distanční výuky a přemýšlet o výuce vně vyjetých kolejích,“ říká pro iForum Marie Opatrná, proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy KTF UK.

V přechodové době vznikaly i hybridní způsoby výuky

Autor:
Foto: Jana Plavec, archiv ETF UK
středa, 03 červen 2020 11:52

Ani pandemie koronaviru výuku na Univerzitě Karlově zcela neochromila. Poznatky o zkušenostech s distanční výukou shrnul za Evangelickou teologickou fakultu (ETF UK) vyučující z katedry systematické teologie Mgr. Petr Gallus, Ph.D..

Online výuka s prvky napětí. Klinickou část na 1. LF doženou o prázdninách

Foto: Martin Vokurka
pondělí, 01 červen 2020 11:31

Vedle slov koronavirus, covid a pandemie se pojmy distanční vzdělávání nebo distanční výuka ocitly v popředí nejužívanějších slov a slovních spojení současnosti. Multimediální forma řízeného studia (tak praví Wikipedie) se na přechodnou dobu, během níž osiřely přednáškové sály, stala jediným spojením mezi studenty a vyučujícím.

Univerzita Karlova zajištuje pro své zaměstnance hlídání dětí

Foto: Vladimír Šigut
pátek, 29 květen 2020 17:00

Vzhledem ke stále aktuálnímu omezenému provozu základních a většiny mateřských škol nabízí Univerzita Karlova pro své zaměstnance hlídání dětí ve věku tři až patnáct let. Služba bude fungovat až do konce června a je, včetně stravného, zdarma.

Efektivní online hodina vyžaduje přípravu pedagoga i studentů

Foto: archiv Zdeňky Koupilové, Shutterstock
pátek, 29 květen 2020 12:38

„Pokud bych výuku vedla stylem: Přečtěte si materiály a spočítejte…, přišla bych se studenty o to nejcennější – možnost vzájemně se obohacovat svými postřehy,“ říká Zdeňka Koupilová z katedry didaktiky fyziky MFF UK.