Ministr Egypta představil v Praze objevy minulosti a budoucí vize

Foto: Luboš Wišniewski, Vladimír Šigut
úterý, 01 září 2020 11:09

Vlastenecký sál Univerzity Karlovy v pondělí 31. srpna hostil přednášku prof. Khaled El-Enany, ministra turismu a památek v Egyptě, který včera v Národním muzeu slavnostně otevřel unikátní výstavu Sluneční králové.

Právníci v e-výuce obstáli, zvažují i televizní ministudio

Foto: archiv PF UK, Media UK
pondělí, 13 červenec 2020 10:42

„Každý dělal, co mohl – bez ohledu na věk a na technické znalosti,“ komentuje e-learning v době koronavirové krize JUDr. Věra Honusková, Ph.D., členka kolegia děkana Právnické fakulty UK. Právě ona patřila k těm fakultním pilířům, na nichž právníci od jara „stavěli“ vynuceně rychlý přechod od kontaktních setkávání do převážně elektronické výuky.

V čase koronaviru na FF UK rozvíjeli ducha i tělo

Foto: archiv, FF UK
úterý, 07 červenec 2020 13:15

Na Filozofické fakultě UK jsou tradičně vyučovány desítky oborů – od archeologie přes sociologii až po „malé“ či velmi exotické jazyky. A každá z řady kateder se ke koronavirem vynucené výuce bez osobních kontaktů postavila různě.

Šéfka UNICEF: Vzdělání je tou nejlepší investicí

Foto: UNICEF, Vladimír Šigut, Vít Bělohradský
pondělí, 29 červen 2020 18:18

„Karolinum se připojí k dalším ikonickým objektům ve světě a rozvítí se modře v kampani za lepší celosvětový přístup ke vzdělávání,“ říká výkonná ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba po podpisu smlouvy o vzájemné spolupráci s UK.

Zkoušet studenty on-line už umíme, ale má to i právní otázky

Foto: archiv FSV UK
pondělí, 29 červen 2020 14:21

„Jako vyučující jsme si v krizi mohli uvědomit a vyzkoušet, že některé věci jdou dělat jinak a efektivněji,“ říká o distančním studiu během pandemie koronaviru studijní proděkan Fakulty sociálních věd UK Ladislav Krištoufek.

Nikdy nebudeme vědět, co se odehrávalo v nitru Horákové

Foto: Vladimír Šigut
pondělí, 29 červen 2020 13:01

„Byla by škoda, kdybychom Miladu Horákovou vnímali jen jako černobílou hrdinku. Byla člověkem z masa a kostí, a proto si zcela jistě prošla stádii zoufalství a marnosti. Došla ale dál, než zvládne většina lidí. Věřím, že došla ke smíření,“ říká psycholog z Filozofické fakulty UK Jiří Šípek.

Zástupci Univerzity Karlovy uctili památku Milady Horákové

Autor: redakce UK
Foto: René Volfík, Vladimír Šigut
pátek, 26 červen 2020 12:38

Univerzita Karlova uspořádala pietní akt k uctění památky JUDr. Milady Horákové, která byla před 70 lety popravena komunistickým režimem. Nechceme dopustit, aby její odkaz a statečný čin byl zapomenut. Je pro nás symbolem, že svoboda není samozřejmostí a že proti totalitě a nedemokratickým režimům je nutné bojovat.

Stoletá Přírodovědecká fakulta slavila v Karolinu

Foto: Vladimír Šigut
čtvrtek, 25 červen 2020 12:19

Za účasti významných akademiků, děkanů přírodovědeckých fakult napříč Českou republikou, studentů i vzácných hostů v čele s japonským velvyslancem se uskutečnila oslava 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Přírodovědecké osobnosti přejí stoleté oslavenkyni

Foto: archiv UK, archiv PřF UK
úterý, 23 červen 2020 11:23

Přírodovědecká fakulta se 24. června 1920 stala pátou fakultou Univerzity Karlovy. O sto let později, u příležitosti oslav vzniku, poskytly redakci iForum své osobní zdravice mnohé z významných osobností, které jsou se současným životem přírodovědy úzce spjaty.

Virtuální Havel, ale též distanční lekce FHS UK do zámoří

Foto: Hynek Glos, archiv FHS UK
pondělí, 22 červen 2020 16:18

Dvě dámy, dva originální příběhy. Pedagožky a vědkyně FHS UK líčí, jak se spolu s kolegy postavily koronavirem vynucené krizi kontaktní a frontální výuky. Dana Moree učila své posluchače až do Ameriky a Jana Wohlmuth Markupová přichystala šestidílný vzdělávací seriál o rodině Václava Havla.

Je správný čas se rozmáchnout!

Foto: Přírodovědecká fakulta UK
pondělí, 22 červen 2020 10:17

Přírodovědeckou fakultu UK vystudoval, po roční vojenské prezenční službě se na ni vrátil, prošel tzv. aspiranturou a postupně pozicemi odborného pracovníka, vědeckého pracovníka, asistenta… Dnes je zde prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkanem a s úsměvem glosuje, že už čtyřicet let chodí do stejné menzy.

Distanční výuka i na podzim by byla pro nové studenty rizikem

Autor:
Foto: Vladimír Šigut
pátek, 19 červen 2020 12:41

Ani pandemie koronaviru výuku na Univerzitě Karlově zcela neochromila. Studenti a vyučující se však až na výjimky nemohli potkávat tváří v tvář. Jak se s distanční výukou vypořádali na Husitské teologické fakultě, jsme se ptali proděkana pro rozvoj doc. PhDr. Jiřího Pavlíka, Ph.D.

Projekt Hrajeme a pomáháme vybral pro Charitu 700 tisíc korun

Autor:
Foto: hrajemeapomahame.cz
čtvrtek, 18 červen 2020 19:36

Během pandemie koronaviru se dalo pomáhat potřebným či ohroženým z nákazy virem COVID-19 mnoha různými způsoby. Dokonce i hraním golfu v projektu, za kterým stojí někdejší vědec UK FTVS Dr. Jan Loužecký, CSc. Díky projektu Hrajeme a pomáháme se Charitě ČR podařilo předat 700 tisíc korun.

Nejen výuka, i zkoušení na dálku proběhlo v Hradci Králové hladce

Foto: LF v Hradci Králové UK
středa, 17 červen 2020 14:11

Na Lékařské fakultě v Hradci Králové UK mají zkušenosti nejen s „klasickou“ online výukou, ale také s distanční formou zkoušení. „Studenti se při ní museli vzdát přípravy, aby se minimalizovalo riziko podvádění, neměli tedy čas si odpovědi rozmyslet,“ říká proděkanka pro výuku všeobecného lékařství Hana Langrová.

Univerzita Karlova spustila think-tank Vzdělávání21

Foto: René Volfík
středa, 10 červen 2020 18:22

V Karolinu byla představena odborná platforma Vzdělávání21. Jejím cílem je systematicky zlepšovat vzdělávání a posilovat moderní pedagogické přístupy a metody. Prvním tématem bude distanční forma výuky a její integrace do školství.